Φοροτεχνικα

Σας προετοιμάζουμε για πιθανούς ελέγχους από οποιαδήποτε φορολογική αρχή και σας ενημερώνουμε για το πως διενεργούνται οι έλεγχοι.

Λογιστική υποστήριξη αξιόλογησης επενδύσεων και σύνταξης στρατηγικών επιχειρηματικών σχεδίων.

Σας υποστηρίζουμε στον προσδιορισμό προσωρινών περιοδικών λογιστικών αποτελεσμάτων, την κατάρτιση εκθέσεων απολογισμού και Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού κλπ.).

Παρέχουμε εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα επιδοτήσεων.

Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων και διεκπεραίωση κάθε σας υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένου της φορολογικής διαχείρισης της περιουσίας σας

Μπορούμε να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ένα ευρύ επιχειρηματικό πεδίο δραστηριοποίησης.

25 χρόνια κοντά σας