Μηχανοργάνωση

  •  Μελέτη μηχανοργάνωσης της επιχείρησης σας
  •  Προσφορά ολοκληρωμένου συστήματος
  •  Προγράμματα μηχανοργάνωσης
  •  Αναβάθμιση – συντήρηση συστήματος

Πληροφοριακά συστήματα

Προγράμματα εμπορικής και λογιστικής διαχείρισης, σύμφωνα με το μέγεθος και τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

25 χρόνια κοντά σας