Αρχικά από τις δηλώσεις ΦΠΑ και μετά για τις δηλώσεις εισοδήματος στις δύο χρονιές που έρχονται, το 2024 και το 2025 να μην μπορεί κάποιος να δηλώσει νούμερα, έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν βρίσκονται στο mydata. Για την ακρίβεια θα μπορεί να δηλώσει μόνο παραπάνω έσοδα δηλαδή να πληρώσει παραπάνω φόρο ή λιγότερα έξοδα.

25 χρόνια κοντά σας