1) Προθεσμίες διασύνδεσης Φορ. Μηχανισμών & ΑΔΗΜΕ

31/03/2024 Προθεσμία αναβάθμισης ΦΤΜ και διασύνδεσης με POS
30/04/2024 Προθεσμία αναβάθμισης ΦΤΜ και διασύνδεσης με POS / Απαιτείται προγραμματισμένο ραντεβού τεχνικού
30/04/2024 Προθεσμία εγκατάστασης All in One ταμειακών συστημάτων / Απαιτείται δήλωση πρόθεσης στην ΑΑΔΕ μέχρι 15/03/2024
30/06/2024 Απόσυρση Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και ΑΔΗΜΕ στην Σερβιριζόμενη Εστίαση / Εγκατάσταση ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή λειτουργία με πάροχο (ΥΠΑΗΕΣ)

2) Προθεσμία ΕΑΦΔΣΣ και ΦΗΜΑΣ

30/04/2024 Απόσυρση ΕΑΦΔΣΣ (αντικατάσταση με ΦΗΜΑΣ ή με πάροχο). Περιλαμβάνονται και οι ΕΑΦΔΣΣ της Εστίασης
31/05/2024 Προθεσμία διασύνδεσης με POS των ΦΗΜΑΣ (μετά την αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ)
30/06/2024 Προθεσμία διασύνδεσης με POS των ΦΗΜΑΣ (μετά την αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ)/ Απαιτείται προγραμματισμένο ραντεβού
31/10/2024 Προθεσμία ολοκλήρωσης διασύνδεσης με POS των ΦΗΜΑΣ. Ισχύει όταν υπάρχουν προβλήματα διασύνδεσης με βάση σχετική ενημέρωση της ΑΑΔΕ από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Προϋπόθεση να έχει γίνει αρχική διασύνδεση ΦΗΜ με το POS μέχρι 31/05/2024

Εξαίρεση από την διασύνδεση ΦΗΜ με EFT/POS:

Αν η επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ και δεν χρησιμοποιεί ΦΗΜ. Αν χρησιμοποιεί προαιρετικά ΦΗΜ η διασύνδεση ΦΗΜ με POS εφαρμόζεται υποχρεωτικά.
Σε πρατήρια καυσίμων ή ταξί, όπου ο ΦΗΜ καθοδηγείται από αντλία καυσίμου ή ταξίμετρο αντίστοιχα.
Πληρωμές μέσω e-banking ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληρωμών (πχ Paypal)

Επίσης, διασύνδεση ΦΗΜ με EFT/POS:

Συστήματα τιμολόγησης επιχειρήσεων που απαλλάσσονται από ΦΗΜ (Πολ 1002/2014) ΔΕΝ θα διασυνδεθούν για την ώρα με τα POS. Τα POS όμως πρέπει να αναβαθμιστούν ή να αντικατασταθούν αν δεν μπορούν να αναβαθμιστούν.
Συστήματα τιμολόγησης που εκδίδουν ηλεκτρονικά παραστατικά μέσω παρόχου (ΥΠΑΗΕΣ) ΔΕΝ θα διασυνδεθούν για την ώρα με τα POS. Τα POS όμως πρέπει να αναβαθμιστούν ή να αντικατασταθούν αν δεν μπορούν να αναβαθμιστούν.
Ecommerce POS που λειτουργούν για είσπραξη σε διαδικτυακούς τόπους και eshop, δεν θα διασυνδεθούν με τα συστήματα τιμολόγησης ERP με παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης που τα εξυπηρετούν.
Τα εστιατόρια με σερβιριζόμενα τραπεζοκαθίσματα θα αποσύρουν τους ΕΑΦΔΣΣ μέχρι 30/04/2024. Θα τις αντικαταστήσουν υποχρεωτικά με ΦΗΜΑΣ εστιατορίου ή με πάροχο.
Σε επιχειρήσεις με ΦΗΜ στην λιανική και έκδοση παραστατικών χονδρικής επιτρέπεται να υπάρχει ένα POS διασυνδεδεμένο με τον ΦΗΜ και ένα ελεύθερο POS με εισπράξεις που αφορούν τιμολόγια. Αν υπάρχει μόνο ένα POS, η είσπραξη τιμολογίου μέσω POS θα γίνεται μέσω του ΦΗΜ της Λιανικής. Θα εκδίδεται ΑΛΠ ισόποση της είσπραξης, το POS θα εισπράττει το ποσό της ΑΛΠ και αμέσως μετά θα εκδίδεται ισόποσο πιστωτικό λιανικής (σχετική απόφαση Ε2010/2024)!

Στα τουριστικά που είναι κλειστά και ανοίγουν για σεζόν, είναι υποχρεωμένοι πριν την 1η ημέρα που ξεκινούν να λειτουργούν για σεζόν να κάνουν την αναβάθμιση.

B2G Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Δημοσίου ημερομηνίες:

13/09/2023 Τιμολόγηση B2G για νέες συμβάσεις σε 11 φορείς Δημοσίου
01/01/2024 Τιμολόγηση B2G για νέες συμβάσεις Φορέων Κεντρικής Διοίκησης
01/06/2024 Τιμολόγηση B2G για νέες συμβάσεις Λοιπών Φορέων Δημοσίου (Δήμοι, ΝΠΔΔ, ΕΟΠΠΥ)
01/01/2025 Τιμολόγηση B2G για λοιπές δαπάνες (και για παλαιές συμβάσεις προ της 1/1/2024)

25 χρόνια κοντά σας