Με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή οι παρακάτω καταληκτικές ημερομηνίες μετατίθενται ως εξής:

Για το έτος 2022

• Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης: Έως 31.12.2023
• Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 31.1.2024
• Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων: Έως 31.1.2024
• Έσοδα λιανικής ΦΗΜ μέσω ERP ή Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης: Έως 31.3.2024

Παρέχεται δυνατότητα διαβίβασης παράλειψης και απόκλισης εντός μηνός για τους τηρούντες διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και εντός τριμήνου για τους τηρούντες απλογραφικό
• Καθίσταται υποχρεωτική η χρήση QR code από την 1.1.2024 για τα παραστατικά που εκδίδονται με ERP
• Χρόνος διαβίβασης δεδομένων απώλειας διασύνδεσης εντός μίας ημέρας από την ημερομηνία έκδοσης
• Παρέχεται η δυνατότητα διαβίβασης δεδομένων εξόδων 2022 και 2023 με Τύπο Παραστατικού 14.30 για τα οποία ο Λήπτης έχει αντικειμενική δυσκολία διαβίβασης

Ταυτόχρονα, με σειρά Αποφάσεων του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή:

• Δίνεται παράταση στις επιχειρήσεις έως 17.11.2023 για την επιβεβαίωση των POS που διαθέτουν.
• Ορίζεται η διαδικασία συγκατάθεσης των επιχειρήσεων προς την ΑΑΔΕ για την χορήγηση στοιχείων ΦΗΜ που διαθέτουν για την ενημέρωση των Παρόχων POS.
• Δίνεται παράταση στις επιχειρήσεις έως 29.2.2024 για την απόσυρση ΕΑΦΔΣΣ

25 χρόνια κοντά σας