Την καθολική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων για όλους τους κλάδους της οικονομίας ανακοίνωσε τις προηγούμενες μέρες το οικονομικό επιτελείο. Στόχος της κυβέρνησης και της ΑΑΔΕ είναι να κλείσουν τα “παράθυρα” για εικονικές δαπάνες, ενώ ταυτόχρονα θα “κλειδώσουν” και τα έσοδα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό:

Tα έσοδα που δηλώνονται από κάθε φορολογούμενο δεν θα μπορούν πλέον να είναι λιγότερα από αυτά που γνωρίζει η ΑΑΔΕ ότι προκύπτουν από την ηλεκτρονική πληροφόρηση (myDATA, ταμειακές-POS). Θα μπορούν, ωστόσο, να τροποποιούν τα έσοδα προς τα πάνω.

– Ως τιμολόγια εξόδων που μειώνουν (εκπίπτουν) το φορολογητέο εισόδημα θα μετράνε μόνον όσα έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στο myDATA. Σε αυτά πάντως, όπως διευκρινίζουν από το υπουργείο Οικονομικών, θα υπάρχει τρόπος να προσμετρώνται και δαπάνες που έγιναν με αποδείξεις λιανικής πώλησης ή απλοποιημένα τιμολόγια (αποδείξεις που υπέχουν θέση τιμολογίου), π.χ. από πρατήρια καυσίμων κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, και αυτές θα πρέπει να “ανεβαίνουν” στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές θα συζητήσουν το ενδεχόμενο να μειωθεί το απλοποιημένο τιμολόγιο. Δηλαδή οι αποδείξεις που εκδίδονται μέχρι του ποσού των 100 ευρώ. Δεν αποκλείεται σε δεύτερη φάση εντός του 2024 το ποσό να μειωθεί στο μισό, με στόχο να αναγκαστούν επιχειρήσεις και επαγγελματίες να δηλώνουν όλες τις δαπάνες ως τιμολόγια στα ηλεκτρονικά βιβλία.

Σήμερα οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες για συναλλαγές μέχρι 100 ευρώ λαμβάνουν την απόδειξη λιανικών πωλήσεων, όπου είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπιστεί η ειλικρίνεια της συναλλαγής. Στις σκέψεις του οικονομικού επιτελείου είναι το απλοποιημένο τιμολόγιο να μειωθεί κατά 50%, και συγκεκριμένα στα 50 ευρώ. Πάνω από το ύψος αυτό θα εκδίδονται τα κανονικά τιμολόγια.

Εκτός από το κλείδωμα των δηλούμενων στοιχείων στα MyDATA, αναμένεται να κλειδώσουν και οι δηλώσεις ΦΠΑ αλλά και το έντυπο Ε3. Σημειώνεται ότι για τις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται από 5/12/2022 η ΑΑΔΕ προσυμπληρώνει τις εκροές και εισροές και τους αντίστοιχους φόρους στους σχετικούς κωδικούς των πινάκων της δήλωσης ΦΠΑ, με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση
Εντός του 2024 (ενδεχομένως και στις αρχές του 2025) θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά για όλες τις επιχειρήσεις, ενδεχομένως και τις μικρές και τους επαγγελματίες, η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ήδη το οικονομικό επιτελείο σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ βρίσκονται στη διαδικασία της προετοιμασίας του φακέλου που θα αποστείλουν στις Βρυξέλλες, όπου και θα ζητούν παρέκκλιση των κοινοτικών οδηγιών. Το επιχείρημα πάνω στο οποίο θα βασιστεί η κυβέρνηση είναι ότι πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ήδη την ηλεκτρονική τιμολόγηση, καθώς και ότι θα συμβάλει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Σημειώνεται ότι ήδη η Ιταλία και η Πολωνία έχουν ζητήσει παρέκκλιση από τον κοινοτικό κανονισμό και εφαρμόζουν ήδη την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Μέχρι την υποχρεωτική εφαρμογή η κυβέρνηση σχεδιάζει να επεκτείνει τα κίνητρα που λήγουν φέτος σε όσες επιχειρήσεις επιλέξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Στα κίνητρα περιλαμβάνονται: ταχύτερες επιστροφές φόρων, παραγραφή φορολογικών υποθέσεων στα τρία χρόνια και υπεραποσβέσεις για τεχνολογικό εξοπλισμό εφόσον εκδίδουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο τα τιμολόγιά τους, τα οποία διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Εφόσον επιλεγεί η χρήση των Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων για την έκδοση, διαβίβαση και λήψη παραστατικών πώλησης των οντοτήτων σε διαρθρωμένη ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου), η επιλογή αυτή δηλώνεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση και αποτελεί τον μόνο τρόπο έκδοσης, διαβίβασης και αρχειοθέτησης των παραστατικών πώλησης της οντότητας για το σύνολο της ασκούμενης δραστηριότητάς της.

Άρθρο από capital.gr

25 χρόνια κοντά σας