Οδηγία Σαββαϊδου για το 23 τοις εκατό στην ιδιωτική εκπαίδευση

Χρόνο στην νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις καλπες της 20ης Σεπτεμβρίου προκειμένου να λάβει τις τελικές αποφάσεις για το θέμα ...

Χρόνο στην νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις καλπες της 20ης Σεπτεμβρίου προκειμένου να λάβει τις τελικές αποφάσεις για το θέμα της επιβολής ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση δίνει  νέα απόφαση της Γενικής Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατ. Σαββαϊδου. Με την απόφαση δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να υποβαλουν  συμπληρωματικά τιμολόγια και δηλώσεις ΦΠΑ για τιμολόγια που εκδοθήκαν από τις 20 Ιουνίου έως τις 16 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση:

α. Τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία για την επίρριψη του ΦΠΑ μπορούν να εκδοθούν μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2015. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για αρχικά στοιχεία με ημερομηνία έκδοσης από 20 Ιουλίου 2015 έως 16 Οκτωβρίου 2015.

β. Τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία καταχωρούνται στη δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου εντός της οποίας ο φόρος νόμιμα οφείλεται.

γ. Οι εν λόγω δηλώσεις ΦΠΑ, ανεξάρτητα αν είναι αρχικές ή τροποποιητικές υποβάλλονται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2015 σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. χωρίς την επιβολή τόκου, προστίμων και λοιπών κυρώσεων.

Πηγή: imerisia.gr