Από κόσκινο οι φορολογικές δηλώσεις όσων έκαναν αυτοπεραίωση

Από «κόσκινο» θα περάσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων ε...

Από «κόσκινο» θα περάσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που υποβλήθηκαν το 2013 και 2014, που είχαν κάνει χρήση της δυνατότητας αυτοπεραίωσης.

Στόχος είναι να εντοπιστούν περιπτώσεις απόκρυψης εισοδημάτων και μη απόδοσης ΦΠΑ, αλλά και όσοι «φρόντισαν» να περιορίσουν τα καθαρά φορολογητέα κέρδη τους και κατά συνέπεια την τελική φορολογική επιβάρυνση παρουσιάζοντας «φουσκωμένες» δαπάνες.

Με απόφασή της, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατ. Σαββαΐδου δίνει εντολή να ξεκινήσουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατ. Σαββαΐδου από τις δηλώσεις των ετών 2013 και 2014 που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13-17 του Ν. 3296/2004 (αυτοπεραίωση), ελέγχονται ως προς τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί κατά τις διατάξεις αυτές οι δηλώσεις επιτηδευματιών σε ποσοστό 0,5% με βάση κατάταξη που θα προκύψει από μοριοδότηση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου.

Εκτός από τις δηλώσεις, ελέγχονται επίσης για τους ίδιους επιτηδευματίες και οι οικείες δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και οι δηλώσεις λοιπών φορολογιών που τυχόν υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις του Ν. 3296/2004 και αφορούν τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους.

Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτών θα βρεθούν ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν στην υψηλή ζώνη κινδύνου για φοροδιαφυγή (γιατροί, δικηγόροι κ.ά.), όσοι έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις στο παρελθόν, καθώς και όσοι εμφανίζουν υψηλές επαγγελματικές δαπάνες.

Κριτήρια για την επιλογή του δείγματος των φορολογικών δηλώσεων που θα ελεγχθούν αποτελούν μεταξύ άλλων:

• Η δραστηριότητα του φορολογούμενου. Επαγγέλματα που βρίσκονται ψηλά στη λίστα της φορολογικής παραβατικότητας (π.χ. γιατροί, δικηγόροι, συνεργεία αυτοκινήτων κ.ά.) παίρνουν σειρά προτεραιότητας.

• Οι επαγγελματικές δαπάνες. Φορολογούμενοι που έχουν εμφανίσει μεγάλα ποσά δαπανών σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά τους και τη δραστηριότητά τους θα μπαίνουν στο δείγμα.

• Αν ο φορολογούμενος έχει υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις στο παρελθόν.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΓΓΔΕ:

• Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικών ετών 2013 και 2014, που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13-17 του Ν. 3296/2004 ελέγχονται ως προς τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί κατά τις διατάξεις αυτές οι δηλώσεις επιτηδευματιών σε ποσοστό 0,5% με βάση κατάταξη που θα προκύψει από μοριοδότηση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου.

• Εκτός από τις δηλώσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, ελέγχονται επίσης για τους ίδιους επιτηδευματίες και οι οικείες δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και οι δηλώσεις λοιπών φορολογιών που τυχόν υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις του Ν. 3296/2004 και αφορούν τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους. Για τους ίδιους επιτηδευματίες και τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους ελέγχεται επίσης και η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ και του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

Πηγή: imerisia.gr