Στο ΕΡΓΑΝΗ τα στοιχεία των ετήσιων αδειών

Μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, εντός του Ιανουαρίου, τα στοιχεία των εργ...

Μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, εντός του Ιανουαρίου, τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας που έχουν καταβάλει κατά τον προηγούμενο χρόνο, όπως οφείλει να έχει καταγραφεί στο ειδικό βιβλίο αδειών. 

Την υποχρέωση και την προθεσμία υποβολής του σχετικού ηλεκτρονικού εντύπου προβλέπει απόφαση του υπουργού Γιάννη Βρούτση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση προβλέπει ότι η υποβολή όλων των στοιχείων που αφορούν στην ετήσια κανονική άδεια των εργαζομένων είναι υποχρεωτική για τους εργοδότες, από την 1.1.2015 και μετά, μέσω του εντύπου Ε11. Το συγκεκριμένο έντυπο θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά από 1ης/1 έως και 31ης/1 εκάστου έτους, για όλους τους εργαζομένους που απασχολούν στην επιχείρησή τους, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Εξαιρούνται οι φορείς του «Μητρώου Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που ακολουθούν για τη χορήγηση αδειών στο με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό τους. Με το έντυπο Ε11 θα κατατίθενται τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα κατά το προηγούμενο έτος και έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό «Βιβλίο Αδειών».

Στην ίδια απόφαση τονίζεται ότι ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά και το έντυπο Ε4 (πίνακας προσωπικού) συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών εντός 15 ημερών από τη μεταβολή. Επίσης, ο ετήσιος πίνακας προσωπικού (έντυπο Ε4) υποβάλλεται ηλεκτρονικά μία φορά τον χρόνο, από 1ης έως 21ης Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Πηγή: kathimerini.gr