Τα κριτήρια για διαγραφή χρεών προς το Δημόσιο

Συγκεκριμένα κριτήρια θα πρέπει να πληροί όποιος θέλει να διαγράψει οφειλές του ύψους έως 20.000 ευρώ προς το Δημόσιο, εφορία, ασφαλιστικά

Συγκεκριμένα κριτήρια θα πρέπει να πληροί όποιος θέλει να διαγράψει οφειλές του ύψους έως 20.000 ευρώ προς το Δημόσιο, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία κλπ.

Σύμφωνα με διάταξη που πέρασε το καλοκαίρι στη Βουλή – και χαρακτηρίστηκε "σεισάχθεια” από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Τρ. Αλεξιάδη - μπορούν πλέον να διαγραφούν μέσω του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και χρέη προς το Δημόσιο.

Πρόκειται για τη διαδικασία "ταχείας διευθέτησης οφειλών" η οποία απευθύνεται κυρίως σε πολύ φτωχά νοικοκυριά, χωρίς περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα, που θα μπορούν αρχικά να παγώσουν για 18 μήνες και εν συνεχεία να διαγράψουν οριστικά χρέη μέχρι 20.000 ευρώ τα οποία συνήθως αφορούν καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες χωρίς προσημειώσεις.

Οι προϋποθέσεις για την διαγραφή δανείων μέχρι 20.000, είναι οι εξής:

* Τα εισοδήματα του οφειλέτη να είναι μηδενικά κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους πριν από την επικύρωση της αίτησης.

* Ο οφειλέτης να μη διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία και να μην έχει πουλήσει ακίνητο έως και τρία χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης.

* Να μην έχει περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων (δικαιούχος ή συνδικαιούχος), πάνω από 1.000 ευρώ.

* Οι οφειλές που περιλαμβάνονται στην αίτηση να αντιστοιχούν στο σύνολο των χρεών του.

* Το ύψος των οφειλών του να μην υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων, προσαυξήσεων κ.λπ.

* Οι οφειλές του να μην προέρχονται από πρόστιμα, διατροφή κ.λπ.

* Να μην υπάρχουν εμπραγμάτως εξασφαλισμένοι πιστωτές.

* Να έχει χαρακτηριστεί "συνεργάσιμος δανειολήπτης" από τις τράπεζες σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Για την διαγραφή των χρεών τους οι οφειλέτες που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Ειρηνοδικείο. Υπό την προϋπόθεση ότι οι πιστωτές δεν αμφισβητούν στο δικαστήριο ότι συντρέχουν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, το Ειρηνοδικείο μπορεί να αποφασίσει την προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του. Εφόσον περάσουν 18 μήνες και η οικονομική ή περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη δεν έχει αλλάξει, ο οφειλέτης απαλλάσσεται πλήρως από τις οφειλές του.

Πηγή: capital.gr