Ηλεκτρονικό «μάτι» της εφορίας σε καταθέσεις, εισοδήματα, ακίνητα

Σε αυτόματο ηλεκτρονικό «σκανάρισμα» των τραπεζικών καταθέσεων, εισοδημάτων, ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων των φορολογούμενων π...